Deze website gebruikt eigen cookies en cookies van derden om je een betere gebruikerservaring en service te bieden. Door de website of onze diensten te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Je kunt de cookie-instellingen echter op ieder moment wijzigen.

Meer informatie

Juridische mededeling

LEGAL TEXTS

BEPALINGEN EN VOORWAARDEN
In overeenstemming met wat werd vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Vo 2016/679 van 27 april 2016) en de Belgische Privacywet (wet van 8 december 1992) informeren wij u dat de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt op basis van het onderhavige formulier zullen worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, dat is ingeschreven in het Register voor Gegevensbescherming, eigendom van PronoKal Group.
 
PronoKal Group verwerkt uw persoonsgegevens om te (i) kunnen antwoorden op de vragen die u ons stelt en u de gevraagde informatie te kunnen verschaffen, alsook om u (ii) op periodieke basis commerciële berichten (waaronder via e-mail) te verzenden over onze producten, diensten en/of promoties waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn.
 
Door het aanleveren van het onderhavige formulier geeft u ons uitdrukkelijk de toestemming om uw persoonlijke gegevens te behandelen voor de doelen die hierboven werden gesteld, alsook voor het doorsturen van uw gegevens naar de andere bedrijven van de PronoKal Group, die alle actief zijn binnen dezelfde sector, met dezelfde doelen zoals gesteld in de vorige paragraaf, en dit wereldwijd. De PronoKal Group is aanwezig in landen buiten de Europese economische zone. Deze landen hanteren andere wetten wat betreft gegevensbescherming dan de Europese landen. Ik elk geval kunt u informatie raadplegen over onze bedrijven binnen de PronoKal Group.
 
U garandeert dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft correct zijn en het is uw verantwoordelijkheid om wijzigingen in deze gegevens aan ons door te geven. U garandeert ook dat u ouder bent dan 16 jaar, wat de wettelijke minimumleeftijd is om toegang te krijgen tot de diensten die beschikbaar zijn op deze website.
 
De velden die gemarkeerd zijn met een sterretje (*) zijn strikt noodzakelijk om aan uw verzoek te kunnen voldoen.
 
PROTEIN BENELUX BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
 
U heeft het recht om op het even welk moment, en gratis, uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen en/of bezwaarrechten uit te oefenen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of bezwaar – samen met een kopie van uw identiteitskaart – sturen naar info.belgie@pronokalgroup.com of naar Pronokal Group te 2000 Antwerpen (België), Bredestraat 4.
 
PronoKal Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PronoKal Group maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PronoKal Group verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op PronoKal Group via info.belgie@pronokalgroup.com of met Pronokal Group te 2000 Antwerpen (België), Bredestraat 4.